Cách sử dụng TubeMate.Audio Mp3 Downloader

TubeMate sử dụng 3 bước như thế nào

Làm thế nào để sử dụng TubeMate.Audio?

Việc sử dụng TubeMate cũng dễ dàng như ABC.

Bạn có thể tải xuống các video yêu thích của mình từ YouTube ở định dạng như MP3, MP4 và hơn thế nữa. Nó không chỉ dễ sử dụng, nhanh chóng và hiệu quả.

Trước hết, bạn sẽ

  • Tìm kiếm video trên YouTube.
  • Bạn cũng có thể nhập Tiêu đề bài hát của Nghệ sĩ để nó sẽ tự động tìm kiếm.
  • Bạn chỉ cần Sao chép liên kết của Video và Dán nó vào hộp bên trên
  • Chọn định dạng và chuyển đổi và tải xuống.

Thứ hai, Bây giờ bằng cách làm theo ba bước đơn giản sau, bạn có thể tải xuống video của mình một cách thuận tiện với TubeMate.

  1. Dán liên kết Youtube hoặc Tìm kiếm nhạc yêu thích của bạn.
  2. Chọn bài hát của bạn.
  3. Chọn một định dạng thú vị và tải về nó.

TubeMate là cách nhanh nhất và thuận tiện để có được video mong muốn của bạn.

Quá trình nhanh TubeMate